కుళ్లి జోకులు కావివి.. కడుపుబ్బా నవ్వించే ఉల్లి జోకులు, మిస్ కాకుండా చూడండి!

కుళ్లి జోకులు కావివి.. కడుపుబ్బా నవ్వించే , మిస్ కాకుండా చూడండి!

Read More

Funny Jokes: అనుమానం మొదలైంది?

ఆఫీసు నుంచి అప్పుడే ఇంట్లో కాలు పెడుతున్న సుందరాన్ని భార్య రంగమ్మ అనుమానంగా చూసింది.. తన అనుమానాన్ని లేవనెత్తింది.. రంగమ్మ:

Read More

Cartoon Jokes: తస్సాదియ్యా..!

(Cartoon@TOI) తేనెటీగలకు కూడా వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉంటదా.. ఆఫీసుకు ఫోన్ చేసి మరీ చెబుతున్నాయి..!

Read More

Cartoon Jokes: పొరపాటున అలా చేశారా!

(Cartoon@TOI) నేను మీ నుంచి ఓ విషయం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నా.. మీరు పొరపాటున ఆ మెయిల్‌ను నాకు పంపారు కదా..!

Read More

Cartoon Jokes: పేరు పెట్టండి చూద్దాం!

(Cartoon@TOI) నేను కొత్త వైరస్‌ను పుట్టుకొచ్చాను. మీ మార్కెటింగ్ కోసం ఏం పేరు పెడతారో.. నేను చూస్తా!

Read More

Cartoon Jokes: వాస్తు నిపుణుడు కావాలి!

(Cartoon@TOI) రత్నాలు, రాశులు, దిశలు ఇలా అన్నీ చూసుకునే వాళ్లు వచ్చేశారు. ఇప్పుడు ఇంటికి వాస్తు నిర్ణయించే నిపుణుడిని పిలవండి..!

Read More

Best Jokes: పాపం.. వెర్రి వెంగళప్పే!

సుందరం: అరెయ్ వెంగళప్ప.. మొన్న ఆదివారం సినిమాకెళ్లాను.. అక్కడ మీ ఆవిడ కనిపించింది రా.. వెంగళప్ప: తోడు లేకుండా ఆమె

Read More

Cartoon Jokes: వాళ్లను చూసింది చాలు!

(Cartoon@TOI) ఫ్యాషన్ ఛానెల్ చూసింది చాలు.. ఇకనుంచీ మీరు ఫిట్‌నెస్ ఛానెల్‌ని చూస్తూనే ఉండాలి..!

Read More

Cartoon Jokes: ఆశలు వదులుకోవడమే!

(Cartoon@TOI) జీవితంపై ఆశలు వదులుకున్నాక కూడా వాడి లేనిపోని టాలెంట్‌తో చావగొడుతున్నాటేంటి బ్రదర్..!

Read More

Cartoon Jokes: చూసేది నిజమేనా!

(Cartoon@TOI) వాళ్లు వర్చువల్ రియాల్టీ గ్లాస్ ధరించి ఏది నిజమో.. ఏది కల్పితమో చెప్పలేకపోతున్నారు..!

Read More